Home O nás Produkty Novinky Download Referencie
 Produkty - GOLEM

Golem - Reštauračný informačný systém

Programový produkt GOLEM sa skladá z niekoľkých modulov a umožňuje :
· komplexne sledovať materiál a obchodný tovar v reštauračných zariadeniach
· evidenciu viecerych odbytových a výrobných stredísk
· evidovať kuchynské strediská
· komunikácia s registračnými pokladnicami typu PC

Úvodná obrazovka programu GOLEM

  Modul EVIDENCIA umožňuje:
· evidovať príjem od dodávateľa
· viesť základnú evidenciu tovarov a surovín so všetkými atribútmi (obsah fľaše, veľkosť balenia, spojovacie číslo, číslo maloobchodnej predajne, DPH na vstupe ap.) potrebnými pre ďalšie spracovanie
· viesť sklad druhovo aj korunovo
· pri príjme tovaru na sklad sledovať a signalizovať nárast nákupných cien na vstupe
· poskytnúť pri uzávierke hlavného skladu informácie finančného charakteru o vývoji nákupných cien na vstupe

  Modul STREDISKÁ umožňuje:
· pre každé stredisko viesť druhovú a korunovú evidenciu skladových zásob a pohybov v nákupných a predajných cenách
· poznať skutočný stav tovaru na sklade strediska
· vidieť denný i kumulatívny predaj a realizovaný výnos
· sledovať predaj v základnej skladbe tržieb - destiláty, vína, pivo, tabakové výrobky, hotové výrobky, ostatné tržby, ako aj podľa všetkých druhov evidovaných tržieb
· dopredu pripraviť precenenie strediska alebo precenenie pre vybranú kombináciu obchodného tovaru na základe zadanej prirážky
· evidovanie dvoch typov stredísk, strediska s pripojenou pokladnicou a strediska bez pokladnice
· pre stredisko bez pripojenej pokladnice vypočítať uzávierku a všetky výstupy z fyzických inventúrnych stavov
· pre stredisko s pripojenou pokladnicou automaticky preberať a spracovávať údaje z pokladnice
· využívať pri spracovaní údajov percentuálny systém povolených prebytkov
· prostredníctvom modulu doplnková spotreba je možné :
· viesť evidenciu stravy pre vlastných pracovníkov
· evidovať a spracovávať spotrebu nápojov, rautov, švédskych stolov ap.
· sledovať výrobu a spotrebu u vybraných druhov hotových výrobkov

  Modul POKLADŇA umožňuje:
· spracovávať dáta z odbytových stredísk a zabezpečovať export dát do pokladnice typu PC
· evidovať kreditných a klubových hostí, ich vklady a útratu na odbytových strediskách
· poskytnúť údaje o pripojených strediskových pokladniciach
· sledovať bežiacu prevádzku zo vzdialenej kancelárie
· centrálne sledovať obrat jednotlivých predajných miest, objednávky na otvorených stoloch
· prezerať podľa rôznych kritérií žurnálovú pásku
· sledovať finančné a tovarové prehľady, tržby jednotlivých čašníkov a tržby na jednotlivých stoloch aj v porovnaní jednotlivých mesiacov


Existuje ešte mnoho ďalších funkcií, ktoré Vám radi predvedieme na osobnom stretnutí. [2,5MB]
2004-2011 © webdesign2 Home  .  O nás  .  Produkty  .  Novinky  .  Download  .  Referencie