Home O nás Produkty Novinky Download Referencie
 Novinky

Vážený obchodný partner!

Je tu čas zasielania údržby aplikačných programových vybavení na ďalší polrok 2010.

Koncom roka 2010 končí platnosť vyhlášky č. 55/1994 Z. z. o registračných pokladniciach a upravuje sa zákonom č. 289/2008 Z.z o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Dôsledkom tohto je nutné do januára 2011 previesť všetky APV KASA/R tzv. refiskalizáciou, kedy sa k existujúcim tlačiarňam účteniek domontuje fiskálny modul zodpovedajúci spomínanému zákonu. Žiaľ nie k všetkým typom tlačiarňam sa bude môcť previesť refisklaizácia, keďže niektoré typy môžu byť tak zastaralé, že nebudú schopné tento model spracovať, prípadne nebudú spĺňať požiadavky stanovené novým nariadením.V tomot prípade bude nutné si zakúpiť nové tlačiarne bločkov so zabudovaným fiskálnym modulom. V našej disrtibúcii je preferovaný nasledovný typ:

Fiškálny modul FT 4000 je nezávislé zariadenie, ktoré slúži na ukladanie informácií o hotovostných platbách. Jeho súčasťou je zabudovaná tlačiareň na tlač pokladničných bločkov a zákaznícky displej. Spolu s programlom a ňou om KASA/R. do ktorej bolo v tomto polroku doimplementované spojenie medzi fiskálom, slúži ako certifikovaná registračná pokladňa. Do pamäte sa ukladajú natrvalo všetky vytlačené bloky, denné, mesačné a ročné uzávierky a preto je možné vytlačiť kedykoľvek kópiu ktoréhokoľvek dokladu.

Výmenu účtenkových tlačiarní, resp. ich refiskalizácia sa začne realizovať na jeseň 2010. K tomu ale budem potrebovať včasné a presné informácie o tom, aký druh a typ tlačiarní zákazník využíva, ktoré Vás prosíme písomne oznámiť na mailovú adresu sucikova@utilis.sk

V súčasnosti sa realizuje predaj registračných PC pokladní s dotykovými obrazovkami fungujúcimi na štýlovej zostave ASUS Eee TOP s minimálnym nárokom na priestor, s nízkou hlučnosťou a s jednoduchým prenášaním.

Zostava sa v praxi využíva bez klávesnice a myšky, len využitím dotykovej obrazovky a prihlasovanie čašníkov sa zjednodušuje priložením čipových kariet k snímaciemu zariadeniu.

Predminulý rok sme zaviedli a zaužívali nový spôsob riešenia problémov využitím vzdialeného internetového prístupu na PC zákazníka, ktoré je úspornejšie a časovo rýchlejšie s veľkou obľubou a pozitívnou odozvou zo strany zákazníka. Jedinou podmienkou je existujúce internetové pripojenie na pracovnom počítači prevádzkového pracovníka.

Ďalšou novinkou pre potešenie užívateľov uprednostňujúcich prácu so systémami využívajúcimi os Windows je distribúcia nového aplikačného vybavenia s názvom Golem, ktorý sa už využíva v niekoľkých zariadeniach v ostrých prevádzkach. Program Golem predstavuje základ reštauračného informačného systému zariadenia reštauračného typu.

Podmienkou využívania APV Golem, t.j. prekonvertovania databáz z APV RIS do nového APV Golem, je bezchybné užívateľské používanie APV RIS s využitím integrovaných kalkulácií, ktoré boli zapracované pred viac než dvomi rokmi. Samotná konverzia sa podľa požiadaviek zákazníka pripravuje vopred a na prevádzkach sa už priamo realizuje inštalácia nového informačného systému, načítanie databáz a zaškolenie pracovníkov. Program je vyhotovený pre prostredie operačného systému Windows, tomu je prispôsobené aj prostredie programu, ktoré sa snaží v maximálnej miere využívať výhody tohto operačného systému.Podrobnejšie informácie o možnostiach zavedenia novej aplikácie Golem vo Vašom zariadení sa dozviete na známych telefónnych číslach uvedených na spodku strany.

Tiež Vás prosím o spätné potvrdenie, či súhlasíte so zasielaním faktúr e-mailovou formou s upresnením adresy na, ktorú sa budú bezpečne doručovať akékoľvek faktúry od našej spoločnosti.


Nové inštalačné verzie k programu APV RIS a KASA nájdete na stránke www.utilis.sk, kde heslo pre sťahovanie sa poskytuje mailom od sucikova@utilis.sk po uhradení záväzkov. Inštalačné verzie DEIMOS sú posielané poštou alebo na žiadosť odberateľa cez www.uschovna.cz.

Postup reinštalácie DEIMOS:

  1. archivácia existujúcej databázy do záložného súboru, t.j. z katalógu DEIMOS/DATA/ archivujeme 2 súbory ldf a mdf prekopírovaním do nami vytvoreného katalógu napr. deimos data zal.
  2. spustíme inštalačné cd, skontrolujeme správnosť cesty pre DEIMOS a riadime sa pokynmi inštalátora, volíme spôsob VOLITEĽNÝ a vždy bez databázy, pretože ak zaškrtneme okienko databáza prepíše existujúcu databázu na čistú.

Postup reinštalácie RIS KAL a KASA:

  1. archivácia dát v RIS KAL aj KASA.
  2. spustíme inštaláciu, skontrolujeme či je cesta pre súbory správna.
  3. inštalácia programov pokračuje po spustení jednotlivých programov a končí automatickou konverziou databáz.

V prípade nejasností nás kontaktujte na známych telefónnych číslach.

S úctou,

Ing. Timea Sučiková
projektový manažér

V Košiciach dňa 1.augusta 20102004-2011 © webdesign2 Home  .  O nás  .  Produkty  .  Novinky  .  Download  .  Referencie