Home O nás Produkty Novinky Download Referencie
 Produkty - DEIMOS

DEIMOS - Hotelový rezervačný systém (v 2.13)

Programový produkt DEIMOS umožňuje:
· spracovanie údajov do rezervácií pobytov, evidencie ubytovaných hostí až po vyúčtovanie a odchod hosťa z hotela
· zmenárenskú činnosť
· doplnkový predaj
· sledovanie telefónnych hovorov

Náhľad programu DEIMOS

  REZERVAČNÝ SYSTÉM-DEIMOS

  v časti Rezervácií pobytov a evidencii ubytovaných hostí:
· spracovanie rezervácií - prideľovanie izieb na jednotlivé pobyty
· generovať potvrdenia o rezervácií v troch jazykových mutáciách slovenčine, nemčine a angličtine
· vyjadriť grafický prehľad voľných kapacít na požadované obdobie s možnosťou definovať požadované služby na jednotlivé pobyty
· evidovať ubytovaných hostí a prácu s nimi - editovať údaje, predlžovať a skracovať pobyty, sťahovať hostí, tlačiť zostavy pre oddelenie cudzineckej polície, zaúčtovať realizované služby jednotlivým hosťom, uskutočniť transfer služieb medzi hosťami, vyúčtovať pobyt hosťa
· vyúčtovať pobyt v akejkoľvek cudzej mene nadefinovanej v kurzovom lístku, pričom účet môže byť zaplatený v hotovosti, na faktúru alebo kreditnými kartami. Pri odchode hosťa sa jeho údaje automaticky ukladajú do historického súboru o bývalých hosťoch s možnosťou prenosu dát pri novom pobyte hosťa
· viesť korunovú pokladňu i valutovú knihu a poskytovať všetky zostavy potrebné pre prácu na hotelovej recepcii ako sú príchodová listina, odchodová listina, hotelový denník, rôzne štatistické prehľady, uzávierkové zostavy ap.

  v časti Zmenáreň:
· vykonávať základnú zmenárenskú činnosť, nákup valút od hotelových i nehotelových hostí
· vytlačiť tlačové zostavy, súpis nakúpených valút, valutovú knihu a odvody banke
· viesť pokladňu zmenárne
· automaticky kumulovať spracovanie uzávierky

  v časti Doplnkový predaj:
· prevádzať doplnkový predaj tovaru na recepcii
· spracované dáta odoslať do produktu RIS cez komunikačné rozhranie
· vykonať dennú a mesačnú uzávierku doplnkového predaja
· výpočet odvodu obci za predaj alkoholických a tabakových výrobkov

  v časti Sledovanie telefónnych hovorov:
· zbierať údaje o telefonických hovorov z telefónnej ústredne hotela a následné automatické spracovanie poplatkov za telefónne hovory zaťažením účtu hosťa
· vyúčtovanie telefónnych hovorov,štatistiky a prehľady o uskutočnených telefónnych hovoroch
· interfejs z cca 35 druhov bežne používaných telefónnych ústrední (ALCATEL 4100, PANASONIC, UE 10, UE 20, KAPSCH...) 
 [0,3MB]
2004-2011 © webdesign2 Home  .  O nás  .  Produkty  .  Novinky  .  Download  .  Referencie